Fleet Consluting Group

Správa vozového parku

Kompletně převezmeme odborné činnosti správy vozového parku, zejména

Komunikaci s dodavateli služeb souvisejících s vozovým parkem

Kontrolu správnosti poptávaných kalkulací v případě operativního leasingu

Objednávání klientem schválených vozidel u zvoleného dodavatele

Řešení smluvních nesrovnalostí

Správa vozového parku

Pravidelný controlling a reporting, zejména v oblasti

Ukončovaných vozidel a nutnosti objednání nových vozidel

Kontroly vzorků přefakturací od leasingových společností

Vyúčtování ukončených vozidel

Kontroly správnosti navrhovaných rekalkulací

Správa vozového parku

Návrhy a koordinace zavádění nových systémů a opatření v oblasti fleet managementu

Aktivní průběžné vytipování oblastí s potenciálem úspor

Navrhování a podílení se na nastavování případných procesních změn

Správa vozového parku

Průběžné poradenství v oblasti správy vozového parku

Adekvátnost zvolených služeb

Adekvátnost nakupovaných vozidel / značek/ modelů, apod.

Nejlepší praxe, nové trendy a možnosti v rámci správy vozového parku

Správa vozového parku

Ukázka části manažerského reportingu

161027-ukazky-manazerskeho-reportingu-1

Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group