Fleet Consluting Group

General procurement

Umíme snížit vaše náklady na pořízení i provoz investic, materiálů i služeb, které používáte. Vše uděláme za vás a uvolníme vám ruce pro váš core business.
Máme mnohaleté zkušenosti s vyjednáváním s dodavateli a řízením firemního nakupování v rámci České republiky a střední i západní Evropy.
Máme k dispozici nástroj PROmitea, usnadňující nákupčím práci v rámci všech činností nákupu a umožňující vyjednat nejlepší nákupní podmínky.
Bojujete-li s organizací nakupování či obtěžující nákupní administrativou, dokážeme vaše nákupní procesy vyladit podle moderních přístupů nebo je i zcela převzít na sebe.

Sourcing (výběry dodavatelů)

Navrhneme a předložíme vám seznam potenciálních uchazečů (vč. ověření jejich referencí a formou RFI vyhodnotíme jejich kompetence)

Spolu s vašimi žadateli připravíme kompletní a transparentní zadávací dokumentaci (RFP) pro výběrové řízení

Vyjednáme (ať již v rámci osobních vyjednávání nebo e-Aukcí) nejlepší podmínky pořízení / provozu požadovaných dodávek

Vyhodnotíme výsledky výběrového řízení a vyčíslíme dosažené úspory a další efekty

Fleet management

V rámci sourcingových projektů využíváme a můžeme i vám poskytnout unikátně komplexní a zároveň velmi intuitivní eSouringový nástroj PROmitea, umožňující vašim vlastním nákupčím

 • maximalizovat a transparentně vykazovat dosažené úspory
 • strukturovaně evidovat, řídit, vyhodnocovat, schvalovat a archivovat všechna vaše výběrová řízení od vzniku potřeby až po vyjednání podmínek
 • využívat integrovaných eRFI, eRFP a eAukčních nástrojů
 • centrálně shromažďovat informace o připravovaných nákupech vašich organizačních jednotek a tak i centrálně nákup plánovat a realizovat
 • zrychlit a zefektivnit nákupní práci, pružně využívat pro další nákupy to, co jste vytvořili dříve
 • v případě potřeby pohotově sdílet a předávat si nákupní případy mezi sebou
 • pružně upravovat jeho funkce přesně podle vašich požadavků
 • využívat všech jeho výhod ihned (zpřístupnění a zácvik je otázkou jediného dne), aniž by muselo být jakkoli zasaženo do stávajícího IT prostředí vaší firmy
Promitea

Procurement (operativní objednávání od vybraných dodavatelů)

Nastavíme a rozběhneme hladký proces objednávání a dodávek od vybraných dodavatelů

Zřídíme nákupní katalogy a umožníme bezpečné, ale vysoce flexibilní objednání (týká se opakovaných nákupů)

V případě zájmu převezmeme veškerou administraci objednávek na sebe

Fleet management

Umíme vám poskytnout i kompletní P2P (procure-to-pay) platformu společnosti Esker, která vám umožní

 • nastavit a udržet transparentní objednávkový proces v souladu s vašimi interními pravidly
 • vytvářet/využívat katalogy pro nakupované produkty
 • vytvářet objednávky dle nákupem dohodnutých podmínek a odesílat je dodavatelům
 • evidovat dodávky a dodací listy a párovat je s objednávkami
 • párovat faktury s objednávkami
 • plně napojit P2P řešení na ERP prostředí vaší firmy
Esker

Nákupní organizace

Vybudujeme vám nový, perfektně fungující nákupní útvar anebo zoptimalizujeme ten stávající

Zavedeme nákupní procesy odpovídající nejlepším současným standardům

Vybavíme vás efektivním nástrojem PROmitea umožňujícím evidenci veškerých výběrových řízení, jejich dokumentace i výsledků, eAukce i řízení dodavatelů (SRM)

Zavedeme transparentní model měření výkonnosti seniorních nákupčích i objednávkářů

Vyškolíme váš nákupní personál, aby uměl lépe vyjednávat, pracoval efektivně a dosahoval výborných výsledků

Fleet management
Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group