Fleet Consluting Group

Analýzy vozových parků

Pořizování a provoz autoparku stojí často mimo hlavní pozornost, a to i v okamžiku, kdy firmy intenzivně hledají prostor pro snižování nákladů. Prostřednictvím autoparku přitom často odtékají významné prostředky a mnohé z firem mají přehled jen o jejich části.

Veškeré oblasti související s autoparkem dokážeme

přesně zmapovat a v podrobné zprávě strukturovaně popsat

dohledat a vyčíslit veškeré náklady spojené s pořízením a provozem autoparku (tzv. TCO – Total Cost of Ownership)

navrhnout účinná opatření k trvalému snižování těchto nákladů

vyčíslit přínos jednotlivých opatření

detailně definovat následné kroky k realizaci jednotlivých opatření

označit opatření, která mohou přinést efekty rychle a s minimálním úsilím

Analýzy vozových parků

A jsme připraveni převzít odpovědnost za následnou realizaci jednotlivých opatření.

Vybrané ukázky výstupů analýzy (seznam nutných opatření, přehled možných úspor, vykazování soukromých jízd, …)

161027-ukazky-z-analyzy-vozoveho-parku-1

Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group