Fleet Consluting Group

Průzkumy trhu

Za provozu otestujeme kvalitu vašeho prodejního personálu a nabídky a citlivě získáme zpětnou vazbu vašich klíčových zákazníků.

Náš mystery shopping je unikátní naší hlubokou znalostí automobilové branže v oblasti korporátního i retailového prodeje a využíváním tazatelů ze skutečného podnikatelského prostředí.

Mystery shopping

Na míru vaší potřebě a specifikům připravíme komplexní mystery shoppingový program

Přímo za provozu provedeme individuální strukturované otestování vašeho prodejního personálu, hodnocení prodejních míst, případně i zhodnocení portfolia vaší nabídky

Připravíme strukturovaný souhrn našich nálezů vč. vyvození specifických rozvojových a procesních opatření ke zlepšení úrovně obsluhy vašich klientů

Průzkumy trhu

Dotazování zákazníků

S využitím našich kontaktů do všech (i nejvyšších) úrovní managementů společností provedeme cílené dotazování vašich specifických klientů na spokojenost s vašimi produkty a službami

Získáte jasnou představu o potřebách a požadavcích konkrétních osob

Průzkumy trhu
Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group