Fleet Consluting Group

O nás

Fleet Consulting Group s.r.o. je přední poradenská společnost, zaměřující se na komplexní poradenství v oblasti mobility. Mezi hlavní činnosti patří zejména realizace výběrových řízení na klíč, nákladový a provozní audit vozových parků a jejich správa, realizace přechodu na alternativní pohony a poskytování webové platformy zaměstnaneckých benefitů spojených s mobilitou.

Historie

Společnost Fleet Consulting Group s.r.o. byla založena 15.9.2011 v Praze třemi společníky.

Založení a směřování společnosti předcházelo samostatné podnikání J. Jandečky od roku 2009 zaměřené především na využití jeho mnohaletých zkušeností v oblasti finančních služeb a operativního leasingu. Klíčovou oblastí činnosti byla analýza interních a externích činností, souvisejících s provozem a správou autoparků a následná expertní podpora při vyjednávání podmínek nákupu, financování a správy vozidel jednotlivých klientů.

Úspěšný rozvoj obchodních aktivit a rozšiřování počtu zákazníků vedlo k potřebě růstu kapacit pro řešení narůstající agendy a ke zvažování cest dalšího rozvoje firmy. Bylo nezbytné pokrýt jak vyšší kapacitní požadavky na již existující agendu, tak nové odbornosti umožňující expanzi firmy i do oblastí správy vozových parků, nákupu „neautoparkových“ položek, a také na zkvalitnění analyticko-poradenských činností.

V polovině roku 2011 došlo tedy k založení nového subjektu – společnosti Fleet Consulting Group – spolu se vstupem P. Hrubeše s dlouholetou mezinárodní zkušeností v oblasti nákupu, procesního řízení a manažerského poradenství.

Tak se rozšířilo portfolio nabídky společnosti Fleet Consulting Group tak, aby mohla svým klientům poskytovat skutečně komplexní poradenské a provozní služby a to nejen v oblasti autoparků.

Naší filozofií je dosahování maximálních úspor a zvyšování efektivity provozu našich klientů při striktním respektování zásad vysoké profesionality a odbornosti, plné objektivity a transparentnosti a dodržování obecných morálních principů.

Společníci

Jan Jandečka

Vystudoval Ekonomickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně.
Pracoval v prestižním zahraničním bankovním ústavu a následně působil v manažerských pozicích u předních leasingových společností zaměřujících se na oblast automotive.
Vlastní podnikání začal rozvíjet v r. 2009 a díky úspěšné expanzi zakládá v r. 2011 spolu s partnery společnost Fleet Consulting Group.

Pavel Hrubeš

Vystudoval Průmyslové inženýrství na Strojní fakultě ZČU v Plzni.
Pracoval v jaderném strojírenství, v manažerských pozicích nákupních útvarů nadnárodních telekomunikačních společností a řadu let se pohyboval v manažerském poradenství, zejména pro utilitní a výrobní společnosti po celé Evropě.

Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group