Fleet Consluting Group

Výběrová řízení

Rychle a s dlouhotrvajícím efektem snížíme vaše pořizovací a provozní náklady kompletním zrealizováním výběrových řízení ve vybraných oblastech autoparku a autodopravy (nákup a financování vozidel, pohonné hmoty, pneumatiky, pojištění, údržba atd.).

Součástí našeho přístupu jsou mimo jiné

Zmapování a rozbor stávajících technicko-obchodních podmínek dodávek

Volba účinné vyjednávací strategie a kompletní příprava tenderů

Vedení vyjednávání a vyhodnocování nabídek

Příprava smluv dle nově sjednaných podmínek a podpora jejich zavádění

Výběrová řízení

Tato oblast často přináší rychlé a hmatatelné finanční efekty.

Coded by Vojtěch Vidra | Designed by Ondřej Pešička | © 2016 Fleet Consulting Group